SmartBird | Doğadan Gelen İlham

0

Ringa martısından esinlenilerek geliștirilen biyonik teknolojiye sahip SmartBird, herhangi ek bir tahrik sistemine gerek duymaksızın, kendi bașına kalkıp iniyor. SmartBird’in bütünleșik konsepti, otomasyonda yepyeni enerji ve hafif konstrüksiyon standartlarının yolunu açıyor.

İnsanlık, varolușundan bu yana kușların uçmasını büyük bir hayranlıkla izliyor. Uçmak; insanlar, vizyon sahibi kișiler, bilim insanları, uçuș konusuna öncülük edenler için en muhteșem zorluk ve en büyük maceralardan birini olușturuyordu. Kușların nasıl uçtuklarını izleyen bu insanlar, kușların anatomilerini ayrıntılarıyla analiz ettiler. Martıdan esinlenen Festo, sonunda kuș uçușunu teknolojiyle taklit etmeyi bașardı. Bu biyonik kuș sayesinde, son derece verimli enerji ve kaynak kullanımlı hafif bir konstrüksiyona doğru ilk adım atılmıș oluyor. Bu kapsamda geliștirilen, birbirlerine bağlı sürücülerin fonksiyon entegrasyonu, hibrid sürücü teknolojisi ile ilgili çok önemli bilgilerin elde edilebilmesini sağlıyor. SmarBird’in geliștirilmesi çalıșmalarına, Air-Ray ve AirPenguin Biyonik Eğitim Projeleri de katkı sağladı. Projeden elde edilen bilgiler, otomasyonda yeni yaklașım ve çözüm yollarının önünü açıyor.

Entegre Konsept

SmartBird’in mekatronik-sibernetik konseptinin bütünü, çok sayıda bağımsız çözümü bir araya getirerek, benzersiz bir uçuș cihazını olușturuyor. Her șey, akıllı bir mekatronik ve elektrikli bir sürücü sistemi, akıșkan mekaniği, akıllı açık ve kapalı çevrim kontrol teknolojisi ile Condition Monitoring’in entegre edilmesi sayesinde geliștirilebilmiș. Ayrıca, konuyla ilgili bilimsel onaylar alınmıș ve elde edilen bilimsel bilgiler uygulamaya aktarılmıș.

Aktif Torsiyon

SmartBird, kanatlarını çırparak, kendi bașına harekete geçebiliyor, uçabiliyor ve konabiliyor. Kanatları sadece așağı ve yukarı doğru hareket etmekle kalmıyor, ayrıca dönebiliyor da. Bu dönüșten, kompleks bir kontrol sistemi ile birlikte, uçuș sırasında % 45’lere varan verimlilik oranları sağlayan bir eklem torsiyon sürücüsü sorumlu. Kanatların aktif torsiyonu, herhangi ek bir kaldırma kuvvet yardımcısına gerek kalmadan çalıșıyor. Kanadın aktif torsiyonu sayesinde, % 80’lere varan aerodinamik verimlilik oranları elde edilebiliyor. Kanatlar, sadece birkaç milisaniyelik aralıklarla çırpılıp döndürülebiliyor ve
böylelikle kanadın üzerinde optimum düzeyde hava akımı șartlarını olușturuyor. Dıș kaplamasında dönen parçalar bulunmayan SmartBird, bu özelliği sayesinde insanları yaralanmalara karșı da korumuș oluyor.

Kusursuz Hareket Kabiliyeti

SmartBird’in kanat çırpıșlı uçușu, iki merkezi hareket ile gerçekleșiyor. Bu hareketlerden bir tanesi, kanatların așağı ve yukarı doğru çırpılmasından olușuyor. Bu hareket sırasında, gövdeden kanatların ucuna kadar mevcut olan yön kontrol yüzeyleri, bir kaldıraç mekanizması sayesinde daha da büyüyor. Diğer harekette ise, kanat burnu dayanma noktasında yukarıya doğru bakacak șekilde kanatlar dönüyor ve kanatlar, pozitif bir kanat açısında kalabiliyor. Bu açı, gövde çıkıșında bir aks mesnedine sahip iki parçalı bir kol kanadı lonjeronu ve trapez mafsal ile el kanadı lonjeronundan olușuyor. Kaldırma ve itme kuvvetleri, sadece SmartBird’in kanat çırpmasıyla olușuyor ve bunun için yaklașık 25 W güç gerekiyor. Bu güç, toplam olarak yaklașık 450 gram ağırlık ve iki metrelik kanat açıklığı için gerekiyor.

Sistem Ayrıntıları

SmarBird’in kol kanadı, kaldırma kuvvetini oluștururken, trapez mafsaldan sonra yer alan el kanadı da, itme kuvvetini olușturuyor. Kol kanadı ve el kanadı lonjeronları burulmaya karșı rijit olarak tasarlanmıș. El kanadının ucunda, aktif torsiyon için servo motor bulunuyor. Bu servo motor, lonjernorun karșısındaki kanadın tamamını bir dıș kanat ribi üzerinde döndürüyor. SmartBird, kanatlarını yukarıya doğru çırptığında, servo motor, aktif torsiyon için el kanadı ucunu hareket ettirerek, pozitif bir kanat açısına getiriyor. Bu pozitif açı, kanat çırpma periyodunun çok kısa bir süresine tekabül eden bir süre içinde, negatif bir kanat açısına dönüșüyor. Bu dönüșüm așamaları sırasında, torsiyon açısı sabit kalıyor. Bu hareket akıșı sayesinde, profil üzerindeki akım, itme kuvvetinin olușturulmasında kullanılıyor. Akü, motor, șanzıman, krank mekanizması ile kumanda ve kontrol elektronik sistemleri, güvenli bir șekilde gövdenin içinde yer alıyor. Kanatlar, bir on-board elektronik sistem sayesinde hassas bir șekilde etkinleștirilebiliyor. Kumanda parametreleri, ayrıca gerçek zamanlı olarak ayarlanıp optimize edilebiliyor. Bu özellik sayesinde de, kușun uçuș stabilitesi ile çalıșma güvenliği sağlanmıș oluyor.

Uygulamaya Aktarılış

SmartBird’de de olduğu gibi, birbirine bağlı çırpma ve dönme hareketleri sürücülerinin kullanım olanakları, sudan enerji elde edilebilmesi için kullanılan jeneratörlerden, kaldırma kanatlı jeneratörler denen jeneratörlerden, proses otomasyonu aktüatörlerine kadar uzanıyor. Festo, biyonikteki paradigma değișimi sayesinde, geride bıraktığımız dönemlerde, çok yönlü tutucu DHDG gibi, sanayide kabul gören ürünler geliștirdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.